Naše firma Vám zajistí vše potřebné k vyřízení dotace včetně vypracování projektu.

 

Kódy SVT

Vážený zákazníku,

naše firma je od 1.7.2009 zapsána v seznamu dodavatelů pro čerpání dotací v programu ZELENÁ ÚSPORÁM.

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace Programu je až 25 miliard korun.

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků Programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením Programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

.

A - Úspory energie na vytápění

V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení rodinných domů.

 

Podporované opatření Výše podpory

  A.1 - Celkové zateplení s dosažením   měrné roční potřeby tepla na vytápění   max. 40 kWh/m2

2200 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 350 m2 podlahové plochy

  A.1 - Celkové zateplení s dosažením   měrné roční potřeby teplana vytápění    max. 70 kWh/m2

1550 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 350 m2 podlahové plochy max. 50% nákladů

  Při celkovém zateplení (A.1) je zároveň požadováno snížení vypočtené hodnoty měrné roční    potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % oproti stavu před realizací opatření.

  A.2 - Dílčí zateplení - snížení měrné   roční potřeby tepla na vytápění o 30 %
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu,
c) podlahy, d) výměna oken a dveří,
e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)

850 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 350 m2 podlahové plochy

  A.2 - Dílčí zateplení - snížení měrné   roční potřeby tepla na vytápění o 20 %
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu,
c) podlahy, d) výměna oken a dveří,
e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)

650 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 350 m2 podlahové plochy

 

Více zde